Bojujte s urtikáriou

Pre zlepšenie urtikárie je dôležité, aby sa pacient neizoloval doma od okolia, ale vyhľadal pomoc.

Ak trpíte akýmkoľvek typom urtikárie, navštívte všeobecného lekára, ktorý začína liečbu a diagnostiku tohto ochorenia. V prípade, ak všeobecný lekár zváži, že je liečba nedostatočná, pacient je odoslaný do ambulancie imunoalergológa alebo dermatológa, ktorí odporučia ďalší postup.

Váš lekár vám diagnostikuje urtikáriu na základe vyšetrenia a anamnézy. Pred návštevou lekára si pripravte zoznam všetkých otázok, ktoré sa chcete opýtať, či už o príznakoch, liečbe alebo zvládnutí ochorenia. Žihľavka je prchavého charakteru, po určitom čase môže “migrovať“ po tele, zmeniť lokalitu na pokožke alebo dokonca úplne zmiznúť. Fotky alebo poznámky o vašich prejavoch pomôžu lekárovi získať komplexné informácie.

Rovnako je užitočné byť pripravený zodpovedať otázky o charaktere vášho výsevu a angioedému. Lekár vás pravdepodobne požiada o pravidelné vypĺňanie dotazníka na hodnotenie intenzity symptómov chronickej žihľavky počas liečby, známy ako UAS7 (z anglického Urticaria Activity Score 7, čiže týždenné skóre aktivity urtikárie). Môžete si ho stiahnuť aj tu.

Citácie:

  • Maurer M et al. Allergy 2011; 66:317-330.
  • Zuberbier T et al. Allergy 2021; 00:1–33.
  • Global Allergy and Asthma European Network [internet]; 2022. [citované 17.8.2022]. Dostupné na: https://ga2len.net/