O urtikárii

Urtikária je odborný výraz pre liečiteľné ochorenie, známe ako žihľavka. Žihľavka je kožné ochorenie charakterizované vznikom červených, svrbiacich pupencov (tiež známych pod pojmami ako vyrážky, fľaky alebo výsev). Výsev vzhľadom pripomína reakciu kože pri kontakte s pŕhliacou rastlinou – žihľavou.

Tieto pupence sa môžu objaviť na celom tele bez akýchkoľvek varovných signálov. Žihľavka sa vyskytuje pomerne bežne – odhaduje sa, že v priebehu života postihne akýkoľvek druh žihľavky približne jedného zo štyroch ľudídvakrát častejšie ženy ako mužov.

Môže sa objavovať periodicky, najčastejšie však v rozmedzí jedného až piatich rokov, zriedkavo aj dlhšie. Doba, počas ktorej žihľavka pretrváva závisí od jej typu a závažnosti.

V niektorých prípadoch je žihľavka navyše sprevádzaná aj bolestivým opuchom kože, odborne nazývaným angioedém. Angioedém sa môže vyskytovať aj bez prítomnosti výsevu, tento typ urtikárie je však zriedkavejší.

Citácie:

  • Axelrod S et al. Mt Sinai J Med 2011; 78:784-802.
  • Maurer M et al. Allergy 2011; 66:317-330.
  • Maurer M et al. World Allergy Organ J. 2018; 11:32.
  • Zuberbier T et al. Allergy 2021; 00:1–33.