Chronická urtikária

Chronická urtikária sa delí na indukovateľnú urtikáriu (CINDU) a spontánnu urtikáriu (CSU).

Chronická indukovateľná urtikária (CINDU) je spôsobená špecifickým spúšťačom. Tieto spúšťače sú jednoznačné, lebo žihľavka a angioedém alebo oboje sa vždy prejavujú v prítomnosti spúšťača a nikdy neprejavujú v jeho neprítomnosti. Tieto spúšťače definujú typ indukovateľnej urtikárie, typickými príkladmi sú chlad, slnečné žiarenie, tlak alebo voda.

Chronická spontánna urtikária (CSU) nemá jednoznačný spúšťač. Príznaky sa objavujú a pretrvávajú v prítomností, aj v neprítomnosti spúšťačov, teda spontánne. Jednou z príčin vzniku CSU môže byť autoimunita, kedy imunitný systém napadá zdravé bunky vlastného organizmu. Keďže sa symptómy objavujú a miznú spontánne, nemusia byť viditeľné v čase návštevy lekára.

Pri chronickej indukovateľnej urtikárii môže zriedkavo ísť aj o kombináciu viacerých spúšťačov (napríklad chladovo-cholinergná urtikária). Zároveň existujú aj prípady kombinácie indukovateľnej urtikárie so spontánnou.

Citácie:

  • Axelrod S et al. Mt Sinai J Med 2011; 78:784-802.
  • Maurer M et al. Allergy 2011; 66:317-330.
  • Maurer M et al. Allergy Clin Immunol Pract. 2018; 6:1119-1130.
  • Powell R et al. Clin Exp Allergy. 2015; 45:547–65.
  • Zuberbier T et al. Allergy 2021; 00:1–33.