Akútna urtikária

Akútna urtikária trvá do 6 týždňov. Príčiny akútnej urtikárie sú zväčša neznáme, ale môžu byť spôsobené reakciou na určitý liek alebo potravinu.

Ak symptómy pretrvávajú viac ako 6 týždňov, ide o chronickú urtikáriu. Chronická urtikária sa podľa toho, či poznáme spúšťač urtikárie ďalej delí na indukovateľnúspontánnu. Pri chronickej urtikárii sa symptómy môžu prejavovať každodenne alebo takmer každodenne, ale takisto sa môžu opakovať alebo prejavovať v prerušovanom cykle, viackrát za rok. Návrat môže nastať aj po mesiacoch alebo dokonca rokoch bez príznakov urtikárie.

Citácie:

  • Powell R et al. Clin Exp Allergy. 2015; 45:547–65.
  • Zuberbier T et al. Allergy 2021; 00:1–33.