Život s chronickou spontánnou urtikáriou

Relatívne najťažšie zvládnuteľným typom urtikárie je CSU. Pri akútnej urtikárii symptómy pominú do 6 týždňov. Po identifikovaní príčiny CINDU sa pacient dokáže vyhýbať spúšťačom alebo sa pred nimi chrániť. Avšak príčiny spontánnej urtikárie sú buď úplne neznáme alebo ťažko identifikovateľné a tým pádom sa pacient nevie týmto symptómom vyhnúť.

Chronická spontánna urtikária neovplyvňuje iba kožu, ale má aj výrazne negatívny vplyv na kvalitu života. Výskumy dokonca ukázali, že záťaž CSU na život je porovnateľná so záťažou pri ischemickej chorobe srdca.

Mnoho pacientov sa kvôli symptómom CSU izoluje doma. Pacienti sa častokrát hanbia za prejavy žihľavky alebo angioedému. Snažia sa zakrývať časti tela pokryté žihľavkou oblečením, avšak nie vždy je to možné. Pupence a angioedém sa totižto môžu vyskytovať hocikde na tele, často aj na miestach, ktoré sa nedajú zakryť odevom. Pacienti sa tak vyhýbajú sociálnym situáciám z dôvodu strachu okolia, že ochorenie je infekčné, čo však nie je pravda. Urtikária nie je nákazlivá a neprenáša sa po kontakte s pokožkou.

Symptómy CSU ovplyvňujú aj kvalitu a dĺžku spánku kvôli neustálej svrbivosti výsevu alebo bolesti spôsobenej angioedémom. Nedostatok spánku, ďalej súvisí s vyčerpanosťou a nedostatkom energie, čo má zas negatívny dopad na pracovný alebo školský výkon.

Častými dôsledkami tohto ochorenia je aj depresia, úzkosť alebo emocionálne rozrušenie.

Za určitých okolností sa príznaky môžu zhoršiť, ako napríklad v stresových situáciách.

Citácie:

  • Maurer M et al. Allergy 2011; 66:317-330.
  • Silvares MRC et al. Rev Assoc Med Bras 2011; 57(5):565-569.
  • Staubach P et al. Acta Derm Venereol 2011; 91:557-561.