Liečba urtikárie

Mať urtikáriu úplne pod kontrolou zabezpečí liečba, ktorá je jednoduchá.

Pri akútnom type urtikárie sa diagnostika venuje možným obvyklým spúšťačom. Liečba sa zameriava na elimináciu príznakov antihistaminikami. Antihistaminiká blokujú účinok a hladiny histamínu v organizme, ktorý je príčinou výskytu žihľavky. Keďže pri akútnej žihľavke príznaky pominú do 6 týždňov, ďalšia diagnostika a liečba nie je potrebná.

Ak príznaky trvajú viac ako 6 týždňov, hovoríme o chronickej urtikárii. Liečba chronickej urtikárie je o niečo komplexnejšia ako liečba akútnej.

Pri chronickej indukovateľnej urtikárii lekár na základe vyšetrenia a histórie ochorenia môže identifikovať možné spúšťače. Spúšťače sa buď vyvrátia alebo potvrdia provokačnými testami – napríklad aplikácia tepla a chladu alebo používanie tlaku.

Po tom, čo sa spúšťač úspešne identifikuje, lekár určí ďalšiu liečbu, ktorá začína antihistaminikami a vyhýbaniu sa spúšťaču alebo spúšťačom – napríklad dostatočné zakrývanie kože pri pobyte na slnku pri solárnej urtikárii. Pri niektorých druhoch indukovateľnej urtikárie sa voči vyvolávajúcemu faktoru dá navodiť tolerancia. Ak lekár vylúči vplyv spúšťačov na príznaky, ide o chronickú spontánnu urtikáriu.

Pri diagnostike chronickej spontánnej urtikárii sa odporúčajú základné krvné testy, lekár vylúči choroby, kde sa žihľavka a angioedém môžu taktiež vyskytovať. V závislosti od vašej individuálnej anamnézy lekár môže vykonať aj dodatočné vyšetrenia.

Liečba CSU sa v prvej línií opäť začína antihistaminikami. Ak symptómy neustupujú alebo sa dokonca naopak zhoršujú, nastupuje ako ďalší krok pridanie biologickej liečby. V prípade, ak ani biologická liečba nezaberá, je možnosť aj imunosupresívnej liečby. Každá liečba musí byť konzultovaná a predpísaná lekárom. V prípade, že liečba je nedostatočná alebo sa symptómy zhoršujú, je potrebné kontaktovať lekára.

Liečba a diagnostika urtikárie začína v ambulancii všeobecného lekára. V prípade ak príznaky neustupujú, liečbu preberá imunoalergológ alebo dermatológ.

Cieľom liečby urtikárie nie je zmiernenie symptómov, ale ich kompletné vymiznutie a kontrola nad ochorením.

V špecifických situáciách, ako je napríklad žihľavka u detí alebo počas tehotenstva existujú tiež bezpečné spôsoby liečby. V týchto prípadoch sa obráťte na svojho lekára.

Liečebné algoritmy sú adaptované podľa medzinárodných liečebných odporúčaní pre liečbu, diagnostiku a manažment urtikárie. (Zuberbier et al. Allergy 2021; 00:1–33.)

Citácie:

  • Maurer M et al. Allergy Clin Immunol Pract. 2018; 6:1119-1130.
  • Zuberbier T et al. Allergy 2021; 00:1–33.