Psoriáza a duševné zdravie

Psoriáza je choroba, ktorá výrazne vplýva aj na psychiku chorého. Pacienti nezriedka trpia depresiami, dokonca uvažujú o samovražde. Psoriáza obmedzuje ich citový život, nehovoriac o intímnom živote s partnerom. Pacienti so psoriázou môžu mať pocity neistoty, menejcennosti, častokrát sa uzatvárajú do seba, čo môže viesť až k rozpadu vzťahov a rodín. Vtedy určite netreba váhať vyhľadať odbornú pomoc psychológa.

infografika s dopadom na vzťahy

Užitočnými v procese liečby môžu byť tiež pacientske združenia, napr. SPAE (Spoločnosť psoriatikov a atopikov) aleboBodkáčik, kde si môžu pacienti vzájomne vymieňať skúsenosti, diskutovať s odborníkmi a byť si nápomocní vo zvládaní psoriázy.

Vplyv psoriázy na duševné zdravie psoriatika pomáhajú hodnotiť dotazníky.

Psoriáza významne ovplyvňuje kvalitu života u detí fyzicky aj emocionálne

 • Fyzická a psychosociálna záťaž vzplanutím psoriázy narušuje dôležité roky, počas ktorých sa deti formujú, čo môže mať potenciálne trvalý vplyv na ich vývoj.
 • Svrbenie, bolestivosť, krvácanie a ďalšie kožné prejavy spolu s únavou ovplyvňujú každodennú aktivitu a spánok detí.
 • Psoriáza ovplyvňuje psychiku detí aj tým, že ovplyvňuje ich sociálnu integráciu a sebaúctu. Psoriáza u detských pacientov zvyšuje riziko úzkosti a depresie. U detí vo veku 8 – 12 rokov je 9-násobne vyššie riziko prejavov porúch úzkosti. Riziko depresie je približne 6,5-krát vyššie ako u jedincov so zdravou kožou.
 • Depresia a stavy úzkosti sú na základe týchto výsledkov zaradené medzi možné komorbidity pediatrickej psoriázy.

Psoriáza u detí ovplyvňuje aj kvalitu života rodičov a opatrovníkov

 • Stres a smútok z pocitov bezmocnosti pomôcť dieťaťu.
 • Frustrácia, pretože nerozumejú ochoreniu.
 • Rodičia sa cítia znepokojení, majú obavy z toho, ako psoriáza ovplyvní kvalitu života dieťaťa, že sa dieťa bude musieť liečiť celý život, a rovnako z dlhotrvajúcej viacnásobnej liečby, ktorá môže mať negatívne účinky.
 • Rodičia môžu byť unavení z nedostatku spánku, starostlivosti o seba.
 • Predmetom obáv môžu byť aj financie, z dôvodu vynaložených nákladov na ošetrovanie, návštevy lekára, cestovné.

Pri príprave boli použité materiály:

 • Brožúra Ako žiť so psoriázou, Novartis, 2018
 • Brožúra Biologická liečba, Novartis, 2020
 • Brožúra Psoriatická artritída poďme jej (po)rozumieť, K. Sisol, L. Tarabčáková, Novartis, 2019