Prieskum Clear about psoriasis *

Psoriáza komplikuje pacientovi život po fyzickej aj psychickej stránke. Napriek tomu, že v súčasnosti je dostupná liečba, ktorá umožňuje dosahovať čistú alebo takmer čistú kožu, pacienti sú v očakávaniach skeptickí. Podľa výsledkov prieskumu Clear about psoriasis až 55 % pacientov neverí, že čistá alebo takmer čistá koža je dosiahnuteľný cieľ v liečbe psoriázy.

Pacienti so psoriázou môžu rezignovať a mať tendenciu nevyhľadávať efektívnejšiu liečbu, i keď je k dispozícii. Až 28 % pacientov čakalo viac ako päť rokov, kým bola u nich iniciovaná liečba, ktorá im pomohla  dosiahnuť čistú alebo takmer čistú kožu. 23 % pacientov nie je liečených dermatológom, ale svojím všeobecným lekárom.

Prieskum poukazuje aj na to, že až 84 % pacientov sa stretáva v dôsledku svojej choroby s diskrimináciou a  ponižovaním. Napriek tomu, že ide o autoimunitné ochorenie, ktoré je neinfekčné a jeho prenos  z človeka na človeka nie je možný, 45 % pacientov sa už stretlo s otázkou, či sú nákazliví.

Ešte citeľnejší je vplyv ochorenia na pracovný život.

*Prieskumu Clear about psoriasis, ktorý bol realizovaný od októbra 2015 do marca 2016, sa zúčastnilo 8 338 účastníkov z 31 krajín sveta. Ide o doposiaľ najväčší celosvetový prieskum zameraný na pacientov so stredne závažnou až závažnou psoriázou a vôbec prvý prieskum, ktorý sa venuje vplyvu dosiahnutia čistej kože na kvalitu života pacientov so psoriázou.