Život so psoriázou

Aj keď psoriáza nie je život ohrozujúce ochorenie, má výrazný vplyv na fyzické, psychické a sociálne aspekty života. Pri súčasných možnostiach liečby, korektnej spolupráci pacienta a lekára, je veľmi dobre liečiteľná a pacientom je tak umožnené žiť plnohodnotný život. Cieľom terapie je predovšetkým dostať chorobu pod kontrolu, znížiť rozsah postihnutia, dosiahnuť a udržať dlhodobú remisiu, teda stav bez akýchkoľvek príznakov ochorenia, minimalizovať nežiaduce účinky a zlepšiť kvalitu života.