Závažnejšie formy psoriázy a možnosti liečby

Fototerapia

K liečbe psoriázy sa využívajú priaznivé účinky ultrafialového žiarenia vydávaného žiaričmi, ako sú úzkospektrálne UVB (311-313 nm), širokospektrálne (UVB 290-320 nm) a UVA (320-400 nm) žiariče. Aplikuje sa buď samostatne alebo s fotosenzibilizátormi, chemickými látkami, ktoré zlepšujú citlivosť pokožky voči UV žiareniu. Za fototerapiu pokladáme aj prirodzené UV žiarenie získavané zo slnečných lúčov počas letných mesiacov. K výraznému zlepšeniu rôznych kožných ochorení dochádza aj počas letných pobytov pri mori, kde má liečebný efekt aj slaná morská voda. Fototerapia má významný protizápalový, antiproliferatívny a imunosupresívny účinok. Veľmi často je využívaná najmä u pediatrických pacientov.

Systémová liečba

Systémová liečba je zvažovaná pri ťažších formách psoriázy, ktoré už nie je možné dostatočne zvládnuť lokálnym ošetrením, ak sú kožné prejavy rozsiahlejšie alebo obmedzujúce, napr. postihnutie dlaní, chodidiel, nechtov alebo bolesti kĺbov súvisiace so psoriázou (psoriatická artritída). Podáva sa vo forme tabliet alebo injekcií, podľa typu sa užívajú denne alebo 1-krát týždenne. Momentálne je dostupných viacero látok. Niekedy je odporúčaná aj rotačná terapia, kedy po určitom období je jedna liečba vymenená za druhú, alebo sa kombinujú za účelom zmenšenia rizika vzniku nežiaducich účinkov viazaných na dlhodobú terapiu len s jedným liekom. Každá systémová liečba má aj určité kontraindikácie a možné nežiaduce účinky.

Nebiologická liečba vo forme tabliet

Medzi nebiologickú liečbu vo forme tabliet zaraďujeme lieky, ktoré pomáhajú znížiť zápal. Po splnení indikačných kritérií pri zlyhaní alebo kontraindikácii systémovej terapie a schválení zo strany poisťovne je možné pacienta nastaviť na túto terapiu.

Biologická liečba

Bio“ pochádza z gréckeho slova život, v prípade biologických liekov to znamená, že na ich výrobu sa používajú živé organizmy (napr. baktérie alebo iné bunkové línie pestované v umelom prostredí). Tie následne produkujú samotný biologický liek, chemickou štruktúrou podobný bielkovine, ktorý dokáže napodobniť konkrétne procesy v ľudskom tele alebo do týchto procesov cielene zasiahnuť. Vďaka svojmu cielenému účinku vedia biologické lieky pomôcť často aj tam, kde tradičná liečba zlyhala alebo pri ochoreniach, na ktoré doposiaľ žiadny liek neexistoval

Biologiká účinkujú na molekulárnej úrovni. Sú určené na liečbu stredne závažnej až závažnej ložiskovej psoriázy. Pacienti musia mať postihnutých viac ako 10 % povrchu tela a PASI skóre, ktoré odzrkadľuje závažnosť psoriázy, vyššie ako 10.

Biologická liečba prichádza do úvahy až po zlyhaní (nedostatočnej terapeutickej odozve) systémovej terapie. Pacient musí absolvovať systémovú liečbu, obvykle prejsť postupne viacerými prípravkami, aby sa dostal až k biologickej liečbe.

Biologická liečba je tiež možná u pacientov, u ktorých je systémová liečba kontraindikovaná pre niektoré závažné ochorenia alebo intoleranciu zo strany pacienta. Po kompletnej príprave (vylúčenie skrytého zápalu u pacienta, prípadne inej latentnej infekcie) a schválení liečby zo strany zdravotnej poisťovne pacienta je možné pacienta nastaviť na biologickú liečbu.

V súčasnosti je viacero dostupných biologických preparátov, ktoré sa aplikujú s cieľom dlhodobého ústupu kožných prejavov a súvisiacich ťažkostí. Biologické prípravky blokujú konkrétnu molekulu spôsobujúcu zápal v koži, kĺboch a v celom organizme. V liečbe sa používajú antagonisty faktora nekrotizujúceho nádory alfa (TNF-α), protilátky proti interleukínom (IL) IL-17, IL-12/23 IL-23.

Väčšina preparátov sa podáva sa vo forme injekcií podkožne v domácom prostredí alebo vo forme vnútrožilovej infúzie, a to podľa typu preparátu vo frekvencii od 1 až 2-krát týždenne až po jednu injekciu raz za 12 týždňov. Je to najmodernejšia, vysoko účinná a bezpečná liečba. Pacient môže zo začiatku pokračovať kontinuálne v systémovej liečbe pri aplikácii biologickej liečby. Pri dobrej terapeutickej odozve po určitej dobe, obvykle niekoľko týždňov až mesiacov, je možné systémovú liečbu ukončiť a ďalej pokračovať len v biologickej liečbe. Pacienti, ktorí užívajú tieto liečivá, sú sledovaní v špecifických pracoviskách, ktoré sa dlhodobo venujú pacientom so psoriázou vyžadujúcich biologickú liečbu  a v súčasnosti aj vo viacerých ambulanciách periférnych dermatovenerológov.