Príprava na návštevu lekára?

Psoriáza vám už možno zasiahla do rôznych oblastí života a iba vy najlepšie viete, ako ovplyvňuje vaše aktivity a pocity. Je náročné podať lekárovi kompletný obraz toho, ako zápasíte so svojou diagnózou, preto pred samotnou návštevou lekára je potrebné porozmýšľať nad tým, aký dopad má psoriáza na Vaše denné aktivity, oddych, spoločenské aktivity. Ako Vás obťažuje svrbenie, vzhľad Vašej pokožky, či a ako často mávate už spomínanú bolesť chrbta a bolesť a opuch kĺbov.

Pacienti by sa nemali obávať navštíviť lekára, nemali by sa hanbiť, mali by otvorene hovoriť o príznakoch, ktoré ich trápia, o svrbení, bolestiach, šupinách. Treba hovoriť o prípadných zmenách na nechtoch alebo bolestiach kĺbov. Mali by vyjadriť svoje očakávania od liečby, diskutovať s lekárom o svojej spokojnosti, resp. nespokojnosti s výsledkami terapie.

Čas, ktorý strávi pacient s lekárom, býva obmedzený, preto je vhodné sa na vyšetrenie pripraviť. Nezabudnúť spomenúť všetky prípravky a lieky, ktoré momentálne pacient užíva a tiež, čo sa zmenilo v súvislosti so zdravotným stavom od posledného vyšetrenia. Pacienti by si tiež mali pripraviť otázky, ktoré sa chcú opýtať a povedať svojmu lekárovi, ak im psoriáza bráni vo fyzickej aktivite, ktorú predtým mohli vykonávať. Pre lekára bude potom jednoduchšie zhodnotiť účinnosť liečby a vybrať najvhodnejšiu terapiu.

Jednou z možných metód na hodnotenie výsledkov liečby psoriázy je index PASI. Ten popisuje mieru postihnutia kože na základe takých príznakov, ako sú začervenanie, zhrubnutie a šupinatosť kože v ložiskách psoriázy. Tzv.odpoveď PASI označuje percentuálnu mieru vymiznutia príznakov psoriázy. V súčasnosti je možné dosahovať PASI 90 až PASI 100, teda zlepšenie o 90 až 100 % v porovnaní so stavom pred liečbou. Pre pacienta to znamená možnosť dosiahnutia čistej alebo takmer čistej kože.

Každý pacient však potrebuje individuálne riešenie, a to podľa veku, pohlavia, osobnosti, zamestnania, celkového zdravotného stavu, subjektívnych ťažkostí, ale aj podľa dostupnosti a ekonomických faktorov. Dôležitá je komplexnosť liečby, teda prístup nielen medicínsky, ale aj psychologický, zakladajúci sa na vzájomnej dôvere vo vzťahu pacient a lekár, na edukácii, ale aj sociálny, so zohľadnením vplyvu rodiny, partnera, zamestnania.