Otestujte sa

Skríningový nástroj pre epidemiológiu psoriázy PEST (Psoriasis Epidemiology Screening Tool)

PEST je validovaný skríningový nástroj pre psoriatickú artritídu (PsA). Odporúča sa, aby pacienti so psoriázou, ktorí nemajú stanovenú diagnózu PsA, vyplnili každoročne dotazník PEST (NICE odporúčania pre psoriázu 2012-National Institute for Health and Care Excellence). Celkové skóre 3 alebo viac znamená, že je potrebné zvážiť konzultáciu u reumatológa. Otázky v dotazníku PEST sú špecifické pre psoriatickú artritídu a predpovedajú možné potvrdenie diagnózy PsA. V odpovediach na otázky sa skrývajú dôležité informácie, ktoré lekárovi pomôžu pri rozhodovaní o ďalšom postupe v manažmente pacienta.

PEST dotazník hodnotí prípadný opuch, stuhnutosť a bolestivosť kĺbov rúk, nôh ako aj postihnutie nechtov, výskyt daktylitídy – párkovitého opuchu celého prsta alebo entezitídy – bolesti a opuchu v oblasti päty.

Zápalová bolesť chrbta je jedným z  príznakov axiálneho postihnutia pri psoriatickej artritíde

Zápalová bolesť chrbta sa objavuje najčastejšie v noci alebo nadránom. Jej charakteristickou črtou je, že ustupuje po rozcvičení, na rozdiel od nezápalovej bolesti, ktorá je charakteristická pre degeneratívne ochorenia kĺbov. Dôležité je zamerať sa aj na prvé prejavy takejto bolesti, najmä jej prvé prejavy pred dosiahnutím veku 40 rokov. Ak pacient trpí týmto typom bolesti chrbta dlhšie ako tri mesiace a spĺňa aj vekové kritérium, mal by ho vyšetriť reumatológ.