Rizikové faktory spúšťajúce príznaky psoriázy

Medzi rizikové faktory prostredia spúšťajúce prvé príznaky psoriázy alebo zhoršujúce priebeh už rozvinutej psoriázy zaraďujeme:

Poškodenie kože

 – mechanickým vplyvom (úrazy, uštipnutie hmyzom), fyzikálnym vplyvom (nadmerné opálenie až spálenie kože), vplyvom chemických ak

Infekcie

 – najčastejšie ide o akútne infekcie, t. j. streptokokové infekcie – angíny, infekcie močových ciest a vírusové ochorenia s horúčkovitými stavmi, ale aj momentálne bezpríznakové chronické infekcie udržujúce sa v tele, tzv. fokusy, ktorými najčastejšie bývajú zapálené tonzily (mandle) alebo zubné kazy, rôzne gynekologické alebo urologické skryté zápaly, ktoré často ochorenie zhoršujú a prispievajú k jeho nepriaznivému priebehu

Ochorenia

 – najčastejšie sú to obezita, metabolický syndróm, cukrovka, dyslipidémia, hypertenzia

Lieky

 – soli lítia, antimalariká, lieky na zvýšený krvný tlak, ako sú beta-blokátory a inhibítory angiotenzín-konvertujúceho enzýmu (ACE), ale taktiež náhle vysadenie niektorých liekov napr. kortikosteroidov

Psychické faktory

– pocit hanby za viditeľné kožné prejavy, strach, strata sebadôvery, nadmerná psychická záťaž, depresia

Nezdravý životný štýl

– fajčenie, alkohol, nevhodná strava

Nadmerná alebo neprimeraná fyzická záťaž (mechanický stres).

Na druhej strane však treba spomenúť aj inhibičné (utlmujúce) faktory, ktoré pacientom so psoriázou zvyčajne pomáhajú zmierňovať prejavy ochorenia. Je to najmä UV žiarenie, teda slnečné žiarenie, ktoré spolu s kúpeľom v slanej morskej vode a pobytom v slnečnom a teplom podnebí u väčšiny pacientov stav kože rapídne zlepší. Napr. aj v období gravidity sa častokrát stav kože zlepší, čo je dané zvýšenou hladinou ženských hormónov progesterónu a estradiolu, ale po pôrode naopak zvyčajne dochádza u väčšiny žien k zhoršeniu stavu.