Iné pridružené ochorenia

Na základe dostupných vedecky podložených faktov je známy úzky vzťah psoriázy a nešpecifických  zápalových ochorení čreva (IBD – ulcerózna kolitída a Crohnova choroba). 

Pacienti so psoriázou majú takmer 3x vyššie riziko vzniku IBD a naopak u pacientov  s IBD sa psoriáza objaví 7x častejšie. Vzhľadom k uvedenému je nutné, aby pacient so psoriázou informoval svojho ošetrujúceho lekára o vzniku nechutenstva, úbytku hmotnosti, rozvoji hnačky, často s prímesou krvi a aby bol odoslaný na gastroenterologické vyšetrenie.

V prípade potvrdenia IBD je nutná špecifická liečba pod vedením gastroenterológa. Pacient by mal byť informovaný, že protizápalové lieky od bolesti môžu zhoršiť priebeh ochorenia čreva a mal by ich z liečby vynechať.

U 2 % pacientov so psoriázou sa môžu objaviť očné komplikácie, takzvaná uveitída. Uveitída je autoimunitné zápalové ochorenie oka, ktoré je sprevádzané bolesťou, trhaním v oku, začervenaním, svetloplachosťou a neostrým videním. Uveitída sa častejšie vyskytuje u mužov a u pacientov s neskorším nástupom ochorenia. Vzhľadom na fatálne komplikácie neliečenej uveitídy je nutné venovať pozornosť očným príznakom a v prípade ťažkostí včas absolvovať očné vyšetrenie.

Ďalšou skupinou pridružených ochorení sú nádorové choroby. Z hľadiska vzťahu psoriázy a nádorových ochorení sa v literatúre popisuje častejší výskyt rakoviny  krvi (lymfómy) a rakoviny pankreasu. Okrem toho sa zdá, že u pacientov s dlhšie prebiehajúcou psoriázou existuje zvýšené riziko rakoviny hrubého čreva , močového mechúra a obličiek. V prípade vzniku ťažkostí (sťažené trávenie, nechcený úbytok hmotnosti, zlá tolerancia námahy, prípadne prítomnosť krvi v stolici alebo v moči) je žiaduce na príznaky lekára včas upozorniť, ten zabezpečí nutné diagnostické  výkony.

Medzi poslednú skupinu pridružených ochorení pri psoriáze patria psychické poruchy. Pacienti so psoriázou majú často zhoršenú kvalitu života, ochorenie ich traumatizuje po estetickej stránke, čo ovplyvňuje ich psychickú pohodu, nepríjemné môžu byť aj bolesti kĺbov, ktoré ich obmedzujú v každodenných činnostiach, preto sa u nich môžu vyvinúť psychické poruchy, ako napr. úzkosť a depresia. Pri objavení sa pocitu smútku a iných príznakov depresie by nemalo byť hanbou vyhľadať pomoc psychológa alebo psychiatra.

Psoriáza je sprevádzaná širokým spektrom klinických prejavov a komorbidít:

  • 13 % trpí ischemickou chorobou srdca
  • 36 % trpí arteriálnou hypertenziou
  • 12 % trpí cukrovkou
  • 18 % trpí obezitou
  • 1 – 2 % trpí zápalovým črevným ochorením